نقش سپاه در بحران بی آبی خوزستان

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

۴ رودخانه بزرگٍ کارون،دز،جراحی و زهره در خوزستان قرار دارند

علاوه بر آن تالابهای بزرگی همچون شادگان و هورالعظیم در خوزستان همواره در طول تاریخ پر آب بوده اند

سد سازی از پروژه های بزرگ اقتصادی است که برای سپاه، بسیار درآمد زا بوده است ، اما در تغییر اکوسیستم منطقه و بر هم زدن تعادل استان خوزستان تاثیر داشته و بحران بی آبی اخیر از نتایج سد سازی های بی رویه و مطالعه نشده سپاه در استان خوزستان است.