نقش ظریف در دولت همتی؛ وزیر یا معاون اول رئیس جمهور؟

شنیده ها

خبر رسیده که عبدالناصر همتی با ظریف صحبت کرده و ظریف پذیرفته است که در پست معاونت اول رییس جمهوری یا در مقام وزیر در دولت احتمالی همتی، عهده دار مسئولیت شود.

ظریف هم نماد ملی گرایی است و هم برآمده از مذهب. هم وطن پرست است و هم جهان شمول. دوستانش بی شمار بودند و مخالفانش می دانستند که با چه کسی روبرو هستند.

همچنان نام ظریف است که در کنار هر کاندیدایی می تواند منجر به حرکتی در جبهه خاکستری جامعه ی ایران شود و اتفاقی را رقم بزند.

ظریف در دولت احتمالی آینده می‌تواند همچنان وزیر خارجه بماند؛ می تواند در قامت دبیر شورای عالی امنیت ملی عهده دار پرونده هسته‌ای شود؛ حتی می‌تواند در مقام معاون اول رئیس‌جمهوری ایفای نقش کند.

اگر مشارکت افزایش یابد و جامعه‌ی خاکستری ترغیب به مشارکت در انتخابات شوند، ورق ممکن است برگردد.

ناامید نباید شد. بازی ۹۰ دقیقه است. گاه ممکن است گل پیروزی در ساعت و لحظه ای که باور هیچ کس نیست، زده شود.

حضور ظریف در کنار همتی در این انتخابات و نقش احتمالی‌اش در دولت آینده می‌تواند گره‌های زیادی را باز کند.