نماینده مجلس ادعا کرد: اسحاق جهانگیری دستور اجرای سند ۲۰۳۰ را داده است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در جلسات خصوصی مطرح می‌شود که اجرایی شدن سند «پایا توسعه» یا همان سند ۲۰۳۰ در آموزش کشور را آقای جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری داده است.

حسین میرزایی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره اجرایی شدن سند ۲۰۳۰ در آموزش کشور، اظهار داشت: اجرایی شدن سند ۲۰۳۰ در آموزش وپرورش کشور غیرقانونی و غیر رسمی است و متاسفانه در جا‌های مختلف کشور اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: چنین اقدامی که اکنون در حال وقوع است نوعی پیچیدگی امنیتی و اطلاعاتی دارد و صرفا یک اقدام فرهنگی و آموزشی نیست.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه باید دستگاه‌های مختلف دست به دست هم دهند تا این مسئله را جمع کنند، گفت: باید اسناد کافی در این موضوع جمع‌آوری شود که چه کسی یا کسانی دستور اجرا شدن این سند را داده‌اند.

میرزایی با اشاره به اطلاع داشتن دولت از این اقدام، تصریح کرد: این احتمال وجود دارد که معاون اول رئیس جمهور دستور اجرا شدن سند ۲۰۳۰ در کشور را داده است.

وی با بیان این که بنده قصد اتهام زدن به هیچ شخصی را ندارم، تاکید کرد: در جلسات خصوصی مطرح می‌شود که اجرایی شدن سند «پایا توسعه» یا همان سند ۲۰۳۰ در آموزش کشور را آقای جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری داده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان بیان داشت: یکی از اولویت‌های مهم کمیسیون فرهنگی مجلس پیگیری اجرایی نشدن سند ۲۰۳۰ در کشور است و حتما متخلفان شناسایی خواهند شد و به دستگاه قضا معرفی خواهد شد.