نماینده مجلس اقلیتی در حال استفاده از فیلترشکن شکار دوربین خبرنگاران شد

در این تصویر، یکی از نمایندگان مجلس اقلیت حامی فیلترینگ را می‌بینید

که در تلاش است تا با استفاده از فیلترشکن به کار خود ادامه دهد

که شکار عکاس ایسنا شده‌است….

فایزر و مدرنا برای مردم عادی حرام برای مسئولان حلال،

فیلترشکن برای مردم عادی بد هست برای مسئولین مجاز،

طب تخیلی برای مردم مستحب و علم روز پزشکی و بیمارستان‌های آنچنانی و سفر به لندن برای مسئولان واجب…