نمایندگان ترکیه در جام‌جهانی کشتی، راهی ایران شدند

نگام ، بین الملل _اعضای تیم ملی کشتی آزاد ترکیه برای شرکت در جام جهانی کشتی آزاد راهی شهر کرمانشاه در ایران شدند.

به گزارش آناتولی _تیم ملی کشتی آزاد ترکیه با ۱۱ عضو برای شرکت در جام جهانی کشتی آزاد که شانزدهم تا هفدهم فوریه در شهر کرمانشاه ایران برگزار خواهد شد، از استانبول راهی این کشور شدند.

تیم ترکیه در گروه B مسابقات با تیم های ایران و مغولستان همگروه است و با ۱۱ کشتی گیر در ۱۱ وزن در این مسابقات شرکت می کند.

اسامی اعضای تیم ملی ترکیه به شرح زیر است:

سزر آک‌گول (۵۷)، چنگیز‌خان اردوغان (۶۱)، مصطفی قایا و صفا آک‌سوی (۶۵)، یعقوب گور (۷۰)، اسلام قلیچ (۷۴)، سلیم یاشار و سردار بوکه (۸۶)، فاروق آق‌قویون (۹۷)، رضا یلدریم و سلیم ارجان (به اضافه ۱۲۵).