نمکی مقصر اصلی نیست

محمد ارسلانی

کشته های کرونایی در کشور طبق آمار غیر رسمی اما قابل استناد به روزانه ۲۰۰۰ نفر رسیده است

و مردم ایران از نوزاد گرفته تا کهنسال همچون برگ های درخت یکی یکی بر زمین می افتند

نوک پیکان حملات در فضای مجازی ، به خاطر این فاجعه انسانی

به سمت نمکی وزیر بهداشت دولت روحانی نشانه رفته است

و مردم خواستار محاکمه علنی نمکی شده اند

اما یادمان نرود نمکی فقط دستورات رهبر ایران را انجام داده است

و مقصر اصلی کشتارهای کرونایی در کشور شخص سید علی خامنه ای است

لطفا به مردم آدرس غلط ندهیم

محاکمه ای اگر بخواهد شکل بگیرد

متهم ردیف اول آن رهبر بی بصیرت ایران است