نه به انتخابات نمایشی

محمدهادی بازیاری

عزم حاکمیت بر پیروزی جناح اصولگرا و نزدیک به رهبری و سپاه در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ است
این تصمیم حاکمیت نشان از وجود دیکتاتوری مطلق در بالاترین سطوح اداره کشور دارد
حاکمیت قصد دارد با یکپارچه کردن قدرت و حذف رقبا و انتخاب کاندیدای مورد نظر علی خامنه ای
راه را برای حذف رقبا از صحنه سیاسی کشور به طور کامل فراهم کند
مردم عملا در شرایط فعلی امکان مقابله با این توطئه حاکمیتی را ندارند
فقط ای کاش بجای هزینه کرد میلیاردها تومان بواسطه برگذاری انتخابات پیش رو
خودشان همان فرد مورد نظر را به عنوان رییس جمهور معرفی کنند
و بیش از این از جیب مردم هزینه تراشی نکنند
تا وقتی که دیکتاوری مطلق علی خامنه ای بر کشور حکمفرما باشد
هیچ انتخابات آزاد و دموکراتیکی در کشور برگزار نخواهد شد