نواختن منتقد و مخالف به سبک کیهانی…

✍️ حبیب رمضانخانی

امروز روزنامه کیهان در مطلبی، با ادبیات خاص خود در مواجهه با مخالفان، نسبت به انتقاد دو هنرپیشه به سند همکاری ایران و چین تاخته و بسان گذشته از هیچ اتهام و تحقیری فروگذار نکرده است! در پاسخ به این اتهام و توهین، به چند نکته اشاره می شود:

۱. کیهان به این دو هنرپیشه تاخته؛ «شما بدون مطالعه حتی یک خط از این سند، گریبان چاک کرده و هم راستا به وهابی ها و صهیونیست ها همان هایی را می گویید که آن ها نشخوار می کنند» در جواب بایستی خاطر نشان کرد، مگر شما از جزئیات و موارد آن مطلبی منتشر کردید که دیگران را متهم به نخواندن می کنید!

۲. چطور زمانی که برجام امضا شد، شما جنجال به پا کرده و متن انگلیسی و فارسی آن را مطالبه کردید، ولی حالا کسی دغدغه منافع ملی داشته و جزئیات را جویا شود، او را حواله به دشمن و صهیونیست ها می کنید؟

۳. چطور زمان امضای برجام، وقتی شما از جزئیات آن اطلاع نداشتید، از مداح و منبری تا بسیجی دبیرستانی حق اعتراض داشتید و وزیر امورخارجه را با لنگه کفش نواختید، ولی برای مخالف خود حق انتقاد در حرف را نیز تحمل نمی کنید؟

۴. اصولا چرا شما با این موسسات و نهادهای قدرتمند، با آن همه بودجه و نیرو، توان اقناع مخاطب ایرانی را نداشته و بایستی همواره شاهد خیل عظیمی از فریب خورده گان! داخلی از صهیونیست ها و وهابی ها باشیم؟ چرا صدا و سیما با بیش از چهل هزار نیرو و صدها شبکه و این حجم بودجه نمی تواند هموطنان را جذب و بایستی اسیر شبکه «من و تو» با چند ده نفر نیرو باشد؟

۵. اینکه دفاع بد از موضوعی، خود بزرگترین زمینه طرد هست، مصداق ادبیات کیهان در مواجهه با مخالفان است! اگر اندکی جانب حق در کلام کیهان نشینان نیز مستتر باشد، با این ادبیات زایل شده و به جای دفع، سلب را باعث می شود. معمولا افرادی که چیزی در چنته نداشته و تهی از علم و دانش باشند، طرف خود را با توهین و تحقیر مقابله می کنند. چیزی که در این سال ها بر ادبیات و واکنش های کیهان نشینان دلالت دارد.

۶. بارها این روزنامه که خود را مصداق و معیار حقیقت دانسته و صاحب طلق مملکت می داند! با ادبیات سخیف و اتهام زنی، مخالفان مشی و ایدئولوژی مدنظر خود را نواخته است، اگر طرف مقابل چون آیت اله سیستانی صدایی و توانی داشته باشد، ایشان مجبور به عذرخواهی و پذیرش خطا، در غیر اینصورت در بر همین پاشنه چرخیده و نفرت پراکنی پیشه این جماعت خواهد بود.

۷. دست آخر؛ آنکه قدرت و جایگاهی ندارد و اظهارنظرش شخصی هست، شائبه چندانی برنمی انگیزد، ولی آنکه چون موسسه کیهان از بودجه بیت المال ارتزاق و آنگونه به قراردادی چون برجام تاخته و اینگونه برای دفاع از سند همکاری با چین به آب و آتش می زند، شائبه برانگیز است و تامین منافع جناحی و گروهی به ایشان بیشتر وارد هست تا یک هنرپیشه به قول خودتان منزوی!