نژادبهرام: پیش نویس لایحه “زیست شبانه” روی میز شورا تا پایان آبان

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران گفت: پیش‌نویس لایحه طرح زیست شبانه آخر آبان ماه در اختیار شورای شهر قرار می‌گیرد.

به گزارش ایلنا، زهرا نژادبهرام (عضو هیات رئیسه  شورای شهر تهران ) در حساب توییتری خود اعلام کرد: پیش‌نویس لایحه طرح زیست شبانه تا آخر آبان ماه در اختیار شورا قرار خواهد گرفت تا پس از بررسی نسبت به زمان‌بندی اجرای آن اقدامات لازم صورت بگیرد. 

 پیش نویس لایحه طرح زیست شبانه آخر آبان ماه  در اختیار شورای شهر قرار می گیرد.

f3a2c4e3-2925-478c-96a1-101050acbe3e