نگرانی خامنه‌ای از رشد سکولاریسم در شهر مذهبی قم

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_ مسئول دفتر رهبر جمهوری اسلامی، گفته است که مبارزه با “سکولاریسم نو” از وظایف اصلی روحانیت است.


او گفته رهبر جمهوری اسلامی هم از این موضوع نگران است و آن را آشکار هم کرده است.

محمدی عراقی که در بزرگداشت آیت‌الله مصباح یزدی، سخن می‌گفت، “ظهور سکولاریسم نو” را مهمترین دغدغه آن روحانی بنیادگرا دانست و تأکید کرد: «این خطر همچنان جدی است و در سخنان رهبر انقلاب اسلامی هم این هشدار دیده می‌شود».


محمدی عراقی بر اهمیت “فقه حکومتی” تأکید کرد و گفت: «فقه حکومتی در اسلام اینگونه نیست که به فردی و اجتماعی تقسیم شود بلکه رهبر انقلاب اسلامی می‌فرمایند که حتی نماز و طهارت و… هم باید با دید فقه حکومتی نگریسته شود».

مسئول دفتر رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت: «یکی از مهمترین نگرانی‌های راهبردی‌ رهبر انقلاب اسلامی، وضعیت شهر قم است و آن را علنی کردند».


رئیس دفتر خامنه‌ای با اشاره به افزارهای “دشمن” در سست کردن نظام فقاهتی گفت: «حکومت دینی در اندلس ۷۰۰ سال ادامه داشت اما به گفته خود غربی‌ها، این حکومت از راه نظامی، اقتصادی، سیاسی ساقط نشد بلکه تنها از دو راه شراب و مسائل جنسی توانستند ساقط کنند».