نیروهای اسد کنترل بزرگترین شهرستان ادلب را بدست گرفتند

پایگاه خبری / تحلیلی نگامنیروهای رژیم اسد که مورد حمایت روسیه هستند، با به هیچ شمردن تفاهم نامه ها آستانه و سوچی حاکمیت کل شهرستان معره النعمان بزرگترین شهرستان ادلب را بدست گرفتند

نیروهای رژیم اسد که مورد حمایت روسیه هستند، با به هیچ شمردن تفاهم نامه ها آستانه و سوچی حاکمیت کل شهرستان معره النعمان بزرگترین شهرستان ادلب را بدست گرفتند.

نیروهای اسد متشکل از ارتش رژیم و گروههای تروریستی خارجی مورد حمایت ایران به پیش روی در جنوب شرقی و جنوب ادلب ادامه می دهند.

در پی درگیری های شدیدی که مدت مدیدی است بین نیروهای مخالف و گروههای مسلح مخالف رژیم با نیروهای وابسته به رژیم اسد ادامه دارد ، کنترل مرکز شهرستان معره النعمان بدست نیروهای اسد افتاد.

نیروهای رژیم با بدست گیری کنترل ۱۵ مرکز مسکونی در جنوب شرقی ادلب با حمایت هایی روسیه ، موفق به محاصره مرکز شهرستان معره النعمان شدند.