نیروهای مسلح ترکیه مطابق با قوانین و حقوق بین المللی عمل می کند

پایگاه خبری / تحلیلی نگاموزارت دفاع ملی ترکیه از حساب توییتر خود اطلاعیه ایی به اشتراک گذاشت

وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد : تمامی فعالیت های نیروهای مسلح ترکیه برای تاسیس منطقه امن بشکلی مناسب با قوانین و در چهارچوب حقوق بین المللی انجام گرفته و مطابق با این اصول حرکت می کند.

در اطلاعیه ایی که وزارت دفاع ملی ترکیه از حساب توییتر خود به اشتراک گذاشت ، چنین آمده است : در ارزشهای اخلاقی و تاریخ پر شان و شرف ما به پاکسازی قومی، استفاده از سلاح های شیمیایی و تبعیض دینی و قومی نمی توان برخورد کرد. نیروهای مسلح ترکیه بعنوان یک کشور عضو ناتو در تمامی فعالیت های خود برای تاسیس منطقه امن بشکلی مناسب با قوانین موجود و حقوق بین المللی عمل می کند.