نیکزاد در قبال رای آوری کامل کابینه چه امتیازی می خواهد؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

نیکزاد و شبکه او به دنبال رای آوری کامل کابینه ابراهیم رئیسی است.

نیکزاد به دلیل عدم دستیابی به جایگاه مورد انتظار در دولت به دنبال پر کردن خلا مذکور است.

به همین دلیل علی رغم گزارش های کارشناسان مربوطه مبنی بر ضعف جدی ۳ تا ۵ وزیر پیشنهادی ، نیکزاد رای آوری کامل کابینه ابراهیم رئیسی را در قبال برخی امتیازها دنبال می کند.

در همین راستا برخی تحرک های نیکزاد بروز بیرونی پیدا کرده و با تحریک برخی نمایندگان نیز خط تخریب قالیباف را دنبال کرده است چرا که قالیباف با رای آوری برخی وزرای پیشنهادی ضعیف اعلام مخالفت کرده است.

اطلاعات دریافتی نشان می دهد که نیکزاد از دولت قول و تعهد گرفته است که در قبال کارسازی و رای آوری کامل و یا اکثریت مطلق کابینه معرفی شده تعداد زیادی از مدیران مورد نظر خود را به خصوص در خودروسازی و مراکز اقتصادی عمرانی بگمارد.

در صورت رخ دادن این مسئله توسط شبکه نیکزاد در مجلس، کلیت مجلس زیر سوال رفته و دچار بحران هویتی در افکارعمومی و تنظیم کنش و رفتار خود با دولت می شود، وکیل الدوله کردن مجلس بهای سنگینی دارد.