هدف نظامی ها “کیش و مات” روحانی است


منبع : کانال تلگرامی سحام نیوز

سخنان حسن روحانی در یزد که یک روز بعد از آن، در سفر به رفسنجان نیز آن را کامل تر بیان کرد برخاسته از کشاکش هائی است که ۶ سال است علیه دولت جریان دارد. شاید دیر شده باشد، اما دیر بهتر از هرگز است. او باید همان روزی که در مجلس و هنگام طرح بودجه اعلام کرد ۲۵ درصد ثروت کشور در دست ۱۵ نفر است و سپس گفت که بنیادهای مالی و سپرده گذاری را جمع خواهد کرد، باید اجازه ضد حمله به مخالفان نمیداد. باید می گفت که یک ستاد بعنوان دولت سایه در مشهد تشکیل شده است. باید می گفت که هدف از مخالفت با برجام در داخل ایران جلوگیری از جلب سرمایه گذاری و راه انداختن چرخ های تولید است، باید می گفت که شرکت های تجاری خاک مملکت را به توبره بسته اند، باید با صراحت و نه با اشاره و استفاده از “عده ای”، “بعضی ها” و “یک جریانی” با اعلام نام افراد می گفت که دولت احمدی نژاد با مملکت چه کرد، باید نام صاحبان آن موسسات مالی که مردم را غارت کردند را اعلام می کرد تا مردم بدانند چه کسانی وابسته به چه نهادهائی مردم را چاپیدند. شاید گفتن از نتیجه تحقیق درباره مرگ عجیب هاشمی رفسنجانی در استخر و یا گفتن از بسته بودن دستش در تعیین وزراء و نقش رهبر در این زمینه و… دشواری ها و کارشکنی ها را تشدید می کرد، اما درباره آنچه اشاره کردیم می شد حرف زد. او هیچ چاره ای ندارد که در سه ماهی که تا انتخابات مجلس باقی مانده بدون ترمز دستی حرف ها با صراحت و با نام بردن از افراد بزند و تسلیم آن هراسی که رهبر با گفتن “مملکت را نباید متشنج” بوجود می آورد نشود.
یک ضرب المثل ایرانی می گوید «چوب را که بلند کنی، گربه دزده حساب کار دستش می آید». آنها که دیروز در مجلس و روزنامه های وابسته و جیره بگیر از صاحبان همان موسسات و نهادهائی که ۲۵ درصد ثروت مملکت را در اختیار دارند هستند، برآشفته و تف کرده به روحانی و سخنانش در یزد حمله را شروع کردند، بلند گوی همائی هستند که روحانی گفت میلیارد میلیارد دلار دزدیده اند. وقتی دادستان و سخنگوی قوه قضائیه فورا و برآشفته به مقابله با سخنان روحانی برخاست، معلوم شد او در یزد به “خال” زده است. این که مبارزه با فساد یک کارزای تبلیغاتی برای ابراهیم رئیسی است و نه مبارزه با فساد.
هدف از شطرنجی که ۶ سال است اولیگارش های نظامی و معمم و غیر معمم بازی کرده اند، کیش و مات روحانی است. حذف ابدی هاشمی رفسنجانی و حصر نام و خبر محمد خاتمی و مخالفت با شکستن حصر موسوی و کروبی و مخالفت با برجام و “فاتف” و ناتوان جلوه دادن روحانی در میان مردم، همه در این بازی شطرنج گنجانده می شوند. آنها می خواهند میوه رسیده را از درخت توطئه بچینند. یعنی انتخابات مجلس را ببرند و در مجلس آینده طرح عدم کفایت روحانی را به تصویب برسانند. همان چیزی که اتفاقا روز گذشته “پیشکار” مصباح یزدی در مجلس، یعنی “ذولنور” با عصبانیت از دهانش پرید و گفت روحانی در یزد، سرانجام بنی صدر را برای خودش رقم زد!
فرصت تعلل نیست و باید حمله را پس از حمله ادامه داد، در غیر اینصورت از هم اکنون روحانی باید “مات” در شطرنجی که تاکنون با طرف مقابل بازی کرده را بپذیرد!