هدیه روحانی به طلبه ها

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ حسن روحانی رئیس جمهور برای ‎روحانیون و طلبه ها نفری ۲۰۰ هزار تومان و برخی ۵۰۰ هزار تومان هدیه عید غدیر واریز کرده است.

این پول از جیب خودش است یا از جیب بیت‌المال؟ اگر از جیب خودش است که این مقدار پول را چطور بدست آورده؟ و اگر از بیت‌المال است، از کدام ردیف بودجه و چرا فقط برای روحانیون؟

و اگر چنین پولی هست چرا به فرض به پایین ترین دهک جامعه عیدی غدیر نداده است؟