هرمز حکمت، یکی از برجسته ترین شخصیت های فرهنگی معاصر، و از همراهان و مشاوران بنیاد میراث پاسارگاد درگذشت

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ هرمز حکمت یکی از شخصیت های برجسته در قلمرو فرهنگ ایران معاصر درگذشت.

هرمز حکمت یکی از اعضای هیات امنای بنیاد مطالعات ایران و از همراهان و مشاوران «بنیاد میراث پاسارگاد» و «صدای میراث فرهنگی جهانی» بود.

وی نویسنده ای توانا، اندیشمندی انسان‌دوست، و ایران‌دوستی به معنای واقعی بود. هرمز حکمت تا توان داشت، لحظه ای از تلاش برای حفظ و گرامیداشت تاریخ و فرهنگ ایران باز نایستاد.

هرمز حکمت در سال ۱۳۶۹ به بنیاد مطالعات ایران پیوست و از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۳ با همکاری زنده‌یاد شاهرخ مسکوب و سپس خود تا سال ۱۳۹۴ سردبیری ایران‌نامه، مجله‌ی تحقیقات ایرانشناسی بنیاد، را به عهده داشت و تا روز درگذشت، عضو هیأت امنای بنیاد مطالعات ایران بود.

او نیز مانند پیشکسوت‌های خود جلال متینی، زنده‌یادان داریوش شایگان و شاهرخ مسکوب، نویسنده‌ای زبردست و هوشمند بود و با اندیشه‌ی زاینده و دانش گسترده در زمینه‌ی زبان و فرهنگ ایران و با علاقه‌ای که به پیشبرد رسالت ایران نامه داشت، نقشی فراموش نشدنی در گزینش نوشته‌ها، جلب همکاری محققان، و پیشبرد کیفیت محتوای مجله از خود باقی گذاشت.

بیش از آن، هرمز حکمت انسانی فرهیخته و آزاده و دوستی پایدار و ابدی، نماد مروت با دوستان و مدارا با دشمنان، آگاه به پستی و بلندی‌های زندگی بود. در طی سال‌ها، تجربه‌ی پس و پیش‌های سیاسی در دهه‌های ۲۰ و ۳۰ در ایران  و دهه‌های ۵۰ و ۶۰ و تجربه‌ی همان پس و پیش‌ها در آمریکا و ایران، دریافته بود آنچنان که مولانا گفته عافیت در تعادل و حقیقت در تسامح است.