هزینه معشیت یه خانواده ۳.۳ نفری، بیش از ۹ میلیون! کارگران باید طبق سبد معیشت حقوق بگیرند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کشور گفت: از آنجایی که حقوق کارگران باید بر مبنای سبد معیشت خانوار تعیین شود، ارزش این سبد معیشتی بیش از ۹ میلیون تومان برآورد می‌شود و حقوق کارگران باید همین اندازه باشد.


به گزارش اعتماد آنلاین، وی اضافه کرد: با توجه به اینکه شاخص سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفری برای تعیین دستمزد کارگران را به عنوان مهم‌ترین مطالبه جامعه کارگری از چند سال پیش در آیین‌نامه شورای عالی کار گنجاندیم، تعیین دستمزد کارگران باید بر مبنای ارزش روز این سبد تعیین شود که برآورد ما از هزینه‌های معیشت خانوار ۳.۳ نفر در حال حاضر بالاتر از ۹ میلیون تومان است.


وی ادامه داد: البته طبق ماده ۴۱ قانون کار باید در پایان سال نرخ تورم اخذ و نسبت به تعیین دستمزد کارگران بر مبنای سبد معیشت و تورم تصمیم‌گیری شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به ساختار غلط این شورا از نظر تعداد اعضای کارگری و کارفرمایی گفت: این شورا متشکل از ۳ نماینده کارگری، ۳ نماینده دولت، یک نفر کارشناس آگاه و بصیر به مسائل اجتماعی به انتخاب وزیر کار و ۳ نفر نماینده کارفرمایان است.


اسدی تصریح کرد: بنابراین در عمل در این جدال مزدی ۳ نماینده کارگری باید با ۷ نماینده دولت رایزنی کنند چرا که کارشناس آگاه و بصیر منتخب وزیر عملاً در جبهه دولت است که خودش بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود و قاعدتاً به سمت تایید نظرات کارفرمایان گرایش دارد.