هشتاد هزار میلیارد تومان که رقمی نیست!!؟

عباس واحدیان شاهرودی

جناب سردار یزدی فرمانده قرارگاه محمد رسول الله سپاه با فراستی بی نظیر پس از کلی تحقیق بدین نتیجه دست یافتند که

رقم ۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد تومانی که در طی دهسال اخیر توسط صنف محترم اختلاسگران ولایی غارت شده

در برابر بودجه کشور رقمی نیست که عده ای هوچی گر راجع آن داد و بیداد میکنند!

بنظرم کاملا حق با ایشانست، چرا؟!

اگر ما در ایران میلیونها نفر گرسنه و زیر خط فقر داشتیم که محتاج یک وعده غذای گرم ارزان قیمت بودند،

یا اگر میلیونها جوان بیکار داشتیم که در حسرت چند میلیون تومان سرمایه به هر دری میزدند،

یا اگر هزاران زن و دختر تن فروش داشتیم که بخاطر تامین بدیهی ترین مخارج زندگی به فساد کشانده شدند،

یا اگر در نقاط مختلف شهری و مناطق دور افتاده وطن صدها هزار دانش آموز داشتیم که بخاطر عدم توانایی خانواده ها در تامین لوازم التحریر جزئی درمانده بودند،

و در یک کلام اگر کشور اسیر فقر می بود این رقم سنگین بشمار میامد ولی خوشبختانه ملت غرق در ثروت اند،

فقط نفهمیدم ایشان اختلاسها را با دلار چندی محاسبه کردند که اینقدر رقم کم بدست آمده