هشداری از مردم کوچه و خیابان: «درختی که ۴۲ سال است، میوه نداده را آب نمی‎دهند؛ قطع می‌کنند!»

✍️ احمد حیدری

امروز کلیپی از اعتراض یک جوان می‌دیدم که با زبانی بسیار روان و با کلامی بسیار نافذ، اعتراض خود را به گونه‌ای جامع، متقن و مدلّل ابراز می‌کرد و در تبیین علت رأی ندادن‌ها در انتخابات اخیر، گفت:

«آنان که رأی ندادند، مانند شورای نگهبان نتوانستند صلاحیت هیچ‌کدام از کاندیداها[بلکه هیچکدام از هیئت حاکمه] را برای اداره کشور احراز کنند»
و در ادامه با اشاره به سابقه ۴۲ ساله حکومتی که همه کاندیداهای هفت‌گانه انتخابات اخیر در مناظرات و تبلیغات انتخاباتی خود بر ناتوانی‌اش در اداره صحیح مردم در این ۴۲ سال و بر وجود نابسامانی‌های عظیم در آن، صحه نهادند و اعتراف کردند، گفت:

«درختی که ۴۲ سال است، میوه نداده را آب نمی‎دهند؛ قطع می‌کنند».

کاش گوشی برای شنیدن اعتراض مردم،

و همّتی برای دلجویی از آنان،

و اراده‌ای برای مشارکت دادنشان در رفع این همه نابسامانی وجود داشته باشد؛
و گر نه «چه زود دیر می‌شود»!