هشدار اصولگرایان به مجلس یازدهم / مجلس در هر حالت، در بازی بودجه بازنده خواهد بود

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، کارشناسان اقتصادی اصولگرا در دیدار با برخی چهره های نسبتا تاثیرگذار مجلس، اطلاعات و تجربه ناچیز مجلس یازدهم در امور اجرایی و بودجه‌نویسی را به آنان یادآور شده و اعلام کرده اند مجلس در هر حالت، در بازی بودجه بازنده خواهد بود.

درحالی که مرکز پژوهشهای مجلس، پیشنهاد رد لایحه بودجه ۱۴۰۰ را داده است، اخبار رسیده حکایت از آشفتگی و سردرگمی مجلس برای بودجه سال آینده می کند.

در این حال برخی مراکز و اشخاص خارج از مجلس، به نمایندگان گفته اند رد یا تصویب لایحه بودجه، در عملکرد دولت تاثیری ندارد. چنانچه لایحه رد شود دولت مجاز خواهد بود لایحه ای دیگر تنظیم کند که تفاوتی با لایحه فعلی نخواهد داشت و نهایتا بودجه یک دواردهم یا دو دوازدهم یا… تصویب خواهد شد که مورد دلخواه دولت است.

کارشناسان اقتصادی اصولگرا در دیدار با برخی چهره های نسبتا تاثیرگذار مجلس، اطلاعات و تجربه ناچیز مجلس یازدهم در امور اجرایی و بودجه نویسی را به آنان یادآور شده و اعلام کرده اند مجلس در هر حالت،در بازی بودجه بازنده خواهد بود.

اخبار رسیده حاکی است کمیسیون برنامه و بودجه تا کنون نتوانسته هیچ راهکاری برای بودجه سال آینده پیدا کند.