هشدار تند روحانی به مجلس: اگر بودجه دستکاری شده اصلاح نشود آبروی مجلس را می برم!

شنیده ها

بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در ۲۶ اسفند سال گذشته توسط کمیسیون تلفیق نهایی و به صحن مجلس آمد و تصویب شد.

بودجه مصوب آماده ابلاغ به دولت شد، ولی در این بین رییس کمیسیون تلفیق بدون اطلاع نمایندگان بودجه را دستخوش تغییرات می کند و بعد آن را به دولت و سازمان برنامه و بودجه برای اجرا ارسال می کند.

شنیده ها نشان می دهد که ابتدا محمدباقر نوبخت متوجه تغییرات ملموس بودجه می شود و موضوع را به حسن روحانی انتقال می دهد، روحانی می گوید کاری که با بودجه شده در تاریخ پس از انقلاب رخ نداده و به قالیباف پیغام دهید که اگر جداول بودجه اصلاح نشود آبرویی برای مجلس نمی گذارم.

بعد از پیام روحانی به مجلس، قالیباف کمیته ای را مأمور می کند که بودجه را به حالت اولیه پس از تصویب بازگرداند.

ناظران اقتصادی بر این باور هستند که بودجه ۱۴۰۰ کل کشور از ابتدا تله دولت برای مجلس بود که پس از اصلاحات مکرر هنوز برای پارلمان ایجاد حاشیه می کند.