هشدار سازمان ملل: “ممکن است میلیونها انسان جانشان را از دست بدهند.”

پایگاه خبری / تحلیلی نگامگوترش با اظهار اینکه این ویروس نه تنها بر روی انسانها بلکه بر اقتصاد جهانی نیز تاثیرگذار خواهد بود، خاطرنشان کرد که سازمان کار بین المللی اعلام داشته است که ۳.۴ تریلیون دلار از درآمد در کل جهان کاسته خواهد شد

سازمان ملل متحد هشدار داد که “ممکن است میلیونها انسان جانشان را از دست بدهند.”

آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در رابطه با شیوع کروناویروس نوع جدید گفت: “اگر اجازه دهیم که این ویروس همانند آتش سوزیها، به مناطق با سیستم دفاعی کم سرایت کند، میلیونها تن کشته خواهند شد.”

گوترش طی نشست مطبوعاتی که از طریق ویدئو کنفرانس ترتیب داد، در رابطه با کرونا ویروس نوع جدید که کل جهان را در بر گرفته است، سخنانی ابراز کرد.

وی با اظهار اینکه این ویروس نه تنها بر روی انسانها بلکه بر اقتصاد جهانی نیز تاثیرگذار خواهد بود، خاطرنشان کرد که سازمان کار بین المللی اعلام داشته است که ۳.۴ تریلیون دلار از درآمد در کل جهان کاسته خواهد شد.

وی با اعلام اینکه تدابیر اتخاذ شد در سطوح ملی، برای جلوگیری از بحران جهانی کافی نخواهد بود، از کشورهای گروه ۲۰ دعوت کرد تا برای مبارزه با شیوع کرونا ویروس به شکلی همزمان و با ثبات، گامهایی جدید برداشته و به کشورهای در حال توسعه کمک نمایند.

دبیر کل سازمان ملل گفت: “فقیرترین و بی دفاع ترین کشورها، سخت ترین ضربه را متحمل خواهند شد. اگر به این اپیدمی اجازه دهیم که همانند آتش سوزیهای جنگلی، به بی دفاعترین نقاط دست یابد، میلیونها تن کشته خواهند شد. دشمن مشترکی داریم و با یک ویروس میجنگیم.”