هشدار عربستان به حجاج: از سردادن شعارهای سیاسی، مذهبی بپرهیزید

پایگاه خبری / تحلیلی نگامعربستان سعودی اعلام کرد برای جلوگیری از سرداده شدن شعارهای سیاسی و مذهبی در خلال مراسم حج، تدابیر لازمه اتخاذ خواهد شد

عربستان سعودی اعلام کرد برای جلوگیری از سرداده شدن شعارهای سیاسی و مذهبی در خلال مراسم حج، تدابیر لازمه اتخاذ خواهد شد. 

به گزارش خبرگزاری SPA، جلسه هیأت وزیران به سرپرستی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در جده برگزار شد. 

در بیانیه ای کتبی که به دنبال اجلاس منتشر شد، از حجاج خواسته شد تا تنها مشغول عبادت باشند و از سردادن شعارهای سیاسی و مذهبی اجتناب کنند. 

در این بیانیه هشدار داده شد تا از هر گونه رفتاری که آرامش و پاکی مناسک حج را بر هم می زند اجتناب شود. کلام و شعار مذهبی و سیاسی هرگز قابل قبول نمی باشد. 

برای اجرای این دستور و پیشگیری از هر گونه اقدام متناقض، تمامی تدابیر لازمه  اتخاد خواهد شد. 

در خصوص جزئیات این تدابیر اطلاعاتی ارائه نشد.