هشدار معاون نخست وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی به مسئولین و احزاب سیاسی بخش یونانی نشین قبرس

پایگاه خبری / تحلیلی نگامقدرت اوزارسای معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه جمهوری ترک قبرس شمالی، به مسئولین و احزاب سیاسی بخش یونانی نشین قبرس به علت سکوت در قبال به آتش کشیده شدن پرچم جمهوری ترک قبرس شمالی در سی و ششمین سالروز تاسیس این جمهوری، در بخش یونانی نشین، واکنش نشان داد

قدرت اوزارسای معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه جمهوری ترک قبرس شمالی، به مسئولین و احزاب سیاسی بخش یونانی نشین قبرس به علت سکوت در قبال به آتش کشیده شدن پرچم  جمهوری ترک قبرس شمالی در سی و ششمین سالروز تاسیس این جمهوری، در بخش یونانی نشین، واکنش نشان داد.

قدرت اوزارسای، با انتشار پیامی در توییتر ضمن انتقاد از موضع مسئولین و احزاب سیاسی بخش یونانی نشین قبرس در برابر این اقدام اعلام کرد: “سکوت احزاب سیاسی و رهبر بخش یونانی نشین بسیار قابل توجه است.”

اوزارسای ضمن هشدار به اینکه سکوت در قبال به آتش کشیده شدن پرچم جمهوری ترک قبرس شمالی میتواند در معنای موافقت با آن باشد، گفت: “آنچه که خطرناک است، پذیرفتن این نوع اقدامات بر علیه ترکهای قبرس میباشد، که از طریق سکوت در برابر آن انجام میشود. تا زمانیکه به ویژه آقای نیکوس آناستاسیادیس رهبر بخش یونانی نشین قبرس اظهاراتی در باب محکوم ساختن و نفی این اقدامات ایراد نکند و تدبیری در برابر این نوع رفتارهای خشونت آمیز اتخاذ ننماید، ناامنی موجود در قبرس عمیق تر خواهد شد. از جناب آقای آناستاسیادیس دعوت میکنم تا با آگاهی از مسئولیت هایی که بر عهده دارد، عمل کند. این سکوت نشانه خوبی نیست.”