هفتم خرداد، آغاز سناریوی ۱۴۰۰ احمدی نژاد

رد صلاحیت احمدی نژاد در ۱۴۰۰ با رد صلاحیت مشایی در ۱۳۹۲ و احمدی نژاد در سال ۱۳۹۶ که با بی تفاوتی نسبی جامعه مواجه شد، متفاوت است، در آن دو انتخابات حضور حسن روحانی بعنوان کاندیدای قدرتمند ائتلاف اعتدال گرایان و اصلاح طلبان، موجب پرشوری و رقابتی شدن انتخابات شده بود، اما احمدی نژاد می‌اندیشد در ۱۴۰۰ و در غیاب حضور موثر جریان میانه رو، برنده اصلی انتخابات خود اوست، حتی اگر ردصلاحیت شود.

سناریوی احمدی نژاد برای انتخابات ۱۴۰۰، از هفتم خردادماه امسال آغاز می‌شود، فراکسیون وی در مجلس، تمام قدرت لابی و رسانه ایش را بکار گرفته است تا هزینه محمد باقر قالیباف را برای نشستن بر صندلی ریاست بهارستان افزایش دهد و این تلاش نیز حتی اگر به نتیجه نرسد و قالیباف رییس مجلس یازدهم شود، فراکسیونی قدرتمند در این مجلس با محوریت استیضاح رییس جمهور و درخواست عدم کفایت برای روحانی تشکیل می شود .

با توجه به مشی رهبردر حمایت از دولت‌های مستقر تا اتمام دوره آن‌ها و همراهی قالیباف با اراده نظام، در میان مخالفان اجتماعی دولت در بدنه اصولگرایی و اقشار آسیب پذیر جامعه برای خود ایجاد محبوبیت و قالیباف و اصولگرایان را به مصلحت طلبی و سازش و عدم شجاعت وقاطعیت در برابر دولت متهم خواهد کرد و حتی در صورت وقوع احتمال ناچیز سقوط دولت در سال آخر، حامیان احمدی نژاد وی را بعنوان گزینه جایگزینی ریاست جمهوری مطرح خواهند کرد.