هفته سرنوشت‌ساز برای بابک زنجانی پتروشیمی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ دوشنبه این هفته پرونده فساد اقتصادی یکی از مفسدان صنعت پتروشیمی معروف به بابک زنجانی این صنعت وارد فاز جدی‌تری خواهد شد.

وی فردی تاثیرگذار در یکی از بزرگترین شرکت‌های پتروشیمی و بورسی است.

او این هفته فراخوانده شده تا پاسخگوی یک فقره تبانی مالی تنها در یکی از طرح‌های پتروشیمی بالغ بر ۵۰ میلیون دلار باشد.

این مدیرتاثیرگذار طی چند سال مسوولیت خود به ثروت قابل توجهی دست یافته و هم اکنون نیمی از روزهای ماه را در یک کشور اروپائی به سر می‌برد.

بسیاری از کارشناسان با توجه به آسانی تردد وی به اروپا نسبت به فرار وی از کشور هشدار می‌دهند.

چراکه شنیده می‌شود ابعاد فساد مالی وی بسیار گسترده است و در صورت ممنوع الخروج نشدن او احتمال فرار وی قوت خواهد گرفت.

این هفته روزهای سرنوشت ساز بابک زنجانی صنعت پتروشیمیبا حضور در این نهاد نظارتی مذکور رقم می‌خورد وباید دید چه تصمیمی اتخاد می‌شود؟

آیا بازهم شاهد فرار خاوری دیگر از کشور خواهیم بود یا هوشیاری نهادهای نظارتی مانع تکرار یک اتفاق تلخ شدیگر خواهد شد؟