هفت ستون لرزان سیاست خارجی دلواپسان برای کشوری با ۸۰ میلیون جمعیت❗️۱- مذاکره یعنی اعتماد به آمریکا
در عالم سیاست اعتماد معنی ندارد. مگر ما به روسیه و چین اعتماد داریم که با انها در مسائل مختلف اقتصادی و سیاسی و نظامی و فرهنگی مذاکره داریم؟ آمریکا هم مانند آنها.

۲- مذاکره یعنی تسلیم به آمریکا
مگر تمام قدرتهای بزرگ و کوچک دنیا که با آمریکا مذاکره و مراوده و مبادله دارند تسلیم آمریکایند؟ چرا فکر می کنیم که ما باید متفاوت باشیم؟

۳- آمریکا در حال فروپاشی است
قدرت اصلی آمریکا نه اقتصاد آن و نه نیروی نظامی آن بلکه دانشگاههای آن است که از خاک ثروت و از آهن پاره تسلیحات و از تخیل فیلمهای هالیوودی و از آب کوکاکولا می سازد و مادامی که از ۲۰ دانشگاه برتر دنیا ۱۵ تای آن آمریکایی و ۵ تای دیگر غربی وابسته به آمریکا هستند و حتی در ۱۰۰ دانشگاه برتر حضور پرفروغی از چین و روسیه نمی بینیم ، امید به فروپاشی آمریکا توهمی بیش نیست.

۴- ما در جهان رهبر مبارزه با آمریکا هستیم
سوال خردمندانه این است که چه کسی به شما چنین رسالتی را داده است؟ چرا باید از شکم زن و بچه های کشور خود بزنی تا با کشوری بجنگی که ۹۰ درصد امکانات رفاهی اطرافمان را اختراع کرده است؟

۵- آمریکا با دینمان سر جنگ دارد
آمریکا مانند هر کشور دیگری دنبال منافع خود است و منافع نه دین می شناسد و نه بی دینی. لذا اگر تدبیر و عقلانیت باشد می توان هم دین خود را داشت هم با آمریکا در تعامل بود. مانند بقیه جهان.

۶- با آمریکا آری ولی با ترامپ نه
حقیقت این است که این هم شعاری بیش نیست و در سه مقطع جیمی کارتر و بیل کلینتون و باراک اوباما بهترین وقت مذاکره و برقراری مناسبات بود که از دست دادیم.

۷- ما ضد اسرائیلیم پس ضد آمریکاییم
حقیقت اینست که کشوری که بیشترین نفع را از تنازع ایران و آمریکا می برد ، اسرائیل است.

  • نویسنده متن ناشناس ، شرق دور