هلال احمر ترک در بین سه هزار خانواده نیازمند در مقدونیه شمالی گوشت قربانی توزیع خواهد کرد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامسازمان هلال احمر ترک، گوشت ۱۴۰۰ راس دامی که در مقدونیه شمالی ذبح خواهد کرد را در بین نزدیک به ۳ هزار خانواده نیازمند توزیع خواهد کرد.

به گزارش ت رت فارسی، سازمان هلال احمر ترک، گوشت ۱۴۰۰ راس دامی که در مقدونیه شمالی ذبح خواهد کرد را در بین نزدیک به ۳ هزار خانواده نیازمند توزیع خواهد کرد. 

فوآد امین رئیس منطقه دوی سازمان هلال احمر ترکیه در مقدونیه شمالی با اشاره به اینکه هلال احمر که نیازمندان در سطح ترکیه، مقدونیه شمالی و کل جهان را تنها نگذاشته و از روز گذشته نیز ارسال گوشت قربانی به سفره میلیون ها مظلوم را آغاز کرده است، گوشت قربانی را در بین سه هزار خانواده نیازمند در روستاهای مقدونیه شمالی توزیع خواهیم کرد. 

وی ضمن تاکید به اینکه در جریان زندگی دشوار ناشی از شیوع ویروس جدید کرونا، حمایت از مردم مقدونیه شمالی را لازم دانستیم گفت:”امروز برای رفع این نیاز در اینجا نیز تلاش کردیم. هلال احمر ترک در شرایط دیگر نیز همچنان در فعالیت های متفاوت در مقدونیه شمالی جای خواهد گرفت.