«همبستگی برای آزادی و برابری در ایران» اعلام موجودیت کرد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – روز شنبه در نشستی در شهر هانوفر آلمان، «همبستگی برای آزادی و برابری در ایران» با انتشار بیانیه ای موجودیت خود را اعلام کرد. این نشست با شرکت ده حزب و جریان سیاسی چپ و ملی – قومی برگزار شد

روز شنبه در نشستی در شهر هانوفر آلمان، «همبستگی برای آزادی و برابری در ایران» با انتشار بیانیه ای موجودیت خود را اعلام کرد. این نشست با شرکت ده حزب و جریان سیاسی چپ و ملی – قومی برگزار شد.


در اعلامیه ی این نشست، سرنگونی جمهوری اسلامی، مبارزه برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک و فدرال، مخالفت با سیاست های ماجراجویانه ی جمهوری اسلامی در منطقه و مخالفت با دخالت خارجی در ایران مورد تاکید قرار گرفته و بر همکاری وسیع تر نیروهای جمهوری خواه تاکید شده است.


پیش از این در آبان ماه امسال (نوامبر ۲۰۱٨) این ده جریان با انتشار یک منشور فعالیت های خود را آغاز کرده و با انتشار چند بیانیه همکاری مشترکی را در بین خود را آغاز کرده بودند.


احزاب و سازمان‌های تشکیل دهنده این جریان عبارتند از: اتحاد دمکراتیک آذربایجان – بیرلیک، جنبش جمهوریخوهان دموکرات و لائیک ایران، حزب تضامن دمکراتیک اهواز، حزب دمکرات کردستان ایران، حزب دمکرات کردستان، حزب کومه له کردستان ایران، حزب مردم بلوچستان، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران و کومه له زحمتکشان کردستان.


متن اطلاعیه اعلام موجودیت «همبستگی برای آزادی و برابری در ایران» به شرح زیر است:

اطلاعیه آغاز فعالیت:
“همبستگی برای آزادی و برابری در ایران”


چهل سال از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در ایران می‌گذرد، که در این مدت حاصلی جز جنایت، سرکوب، کشتار و اعدام، غارتگری و تشدید فقر روز افزون برای مردم نداشته است۔

در چنین شرایطی، شاهد اعتراضات توده‌های مردم برای رفع تبعیض، آزادی و عدالت اجتماعی، در اشکال مبارزات برابری طلبانه ملیت‌های مختلف ایران، جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات مدنی کارگران، زنان، دانشجویان، کشاورزان، فرھنگیان، حفظ محیط زیست، بیکاران و تھیدستان می‌باشیم.


تعمیق بحران‌های چندگانه در تار و پود جامعه از یکسو، و تشدید تنش و تخاصم در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی و تحریم‌های ناشی از آن از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران را ناتوانتر از ھمیشه و در سراشیب فروپاشی قرار داده است.


در چنین وضعیتی، ادامه حاکمیت این رژیم جز زیان و مصائب بیشتری برای مردم ندارد۔ از این رو همراهی و اشتراک مساعی همه نیروهای جمهوریخواه دموکرات برای پشتیبانی از مبارزات مردم در جھت مقابله با جمھوری اسلامی در ایران، بیش از هر زمان دیگری، ضروری است.

با درک این واقعیت، ما احزاب و سازمان‌های امضاکننده تفاهم نامه ٢۵ آبان ١٣٩٧ – ١۶ نوامبر ٢٠١٨، همکاری رسمی خود را با نام زیر آغاز می‌کنیم:

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

بنا به تفاهم نامه مورد توافق، ما مشترکا برای سرنگونی جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با یک نظام برخاسته از آراء مردم بر مبنای جمهوریت، دمکراسی، جدائی دین و دولت و فدرالیسمی که تأمین حقوق برابر ملی – دموکراتیک ملیت‌ها و اقوام ساکن ایران باشد، مبارزه می‌کنیم.

ما از مبارزات آزادیخواهانه و حق طلبانه مردمان ایران و جنبش‌های مدنی و اجتماعی جاری، قاطعانه حمایت می‌کنیم. ما مصمم هستیم با تاکید بر منافع و حقوق مردم کشورمان و پایان بخشیدن به ستم‌ها و تبعیضات موجود و تامین برابر حقوقی، ایران فدرال، آزاد، آباد، دموکراتیک، یکپارچه و متحد آینده را باهم بسازیم.

ما خواهان صلح و مخالف سیاست‌ھای مداخله جویانه و جنگ افروزانه جمھوری اسلامی ایران در منطقه و جھان ھستیم۔

ایران آینده، ضمن احترام متقابل و رعایت حسن ھمجواری، به حق حاکمیت کشورھا احترام می‌گذارد۔

ما اعلام میداریم که جمھوری اسلامی ایران باید به مداخلات خود در امور کشورھای ھمسایه و ماجراجویی‌ھایش در سطح منطقه پایان داده و بی‌قید و شرط، نیروھایش را از تمامی کشورھای منطقه خارج نماید۔      

“ھمبستگی برای آزادی و برابری در ایران”، از حمایت افکار عمومی جھان، نیروھای مترقی و نھادھای بین‌المللی از مبارزات مردم برای استقرار دمکراسی در ایران استقبال می‌کند و مخالف دخالت دولت‌ھای خارجی در امور داخلی ایران می‌باشد.

ما تشکیل “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” را گامی مفید و ضروری در جهت اتحاد گسترده نیروها و جریانات جمهوریخواه دموکرات ایران می‌دانیم و به همین دلیل نیز دست همکاری مان را به سوی همه نھادھا، سازمان‌ها، احزاب، شخصیت‌ها و فعالان سیاسی و اجتماعی دموکرات، آزادیخواه و مدافع حقوق بشر، دراز کرده و آمادگی خود را برای همکاری در چارچوب فوق اعلام می‌کنیم.

“همبستگی برای آزادی و برابری در ایران”
۴ اسفند ١٣٩٧ – ٢٣ فوریه ٢٠١٩