همبستگی سندیکاهای کارگری با تجمع خانواده اسماعیل بخشی

پایگاه خبری / تحلیلی نگامخانواده ی اسماعیل بخشی روز شنبه ۴ اسفند بار دیگر در برابر دادگاه شوش تجمع کردند. سندیکاهای کارگران نیشکر هفت تپه و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با اعلام حمایت از تجمع خانواده ی اسماعیل بخشی خواستار آزادی فوری وی شده اند

سندیکاهای کارگران نیشکر هفت تپه و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با اعلام حمایت از تجمع خانواده ی اسماعیل بخشی و تعدادی از همکاران او در برابر دادگاه شوش بار دیگر خواستار آزادی این نماینده کارگران شدند. خانواده ی اسماعیل بخشی امروز شنبه ۴ اسفند، بار دیگر در برابر دادگاه شوش دست به تجمع زده و خواستار آزادی او شدند.

در بیانیه ای که سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در روز شنبه چهار اسفند منتشر کرده، آمده است کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه خواستار آزادی فوری اسماعیل بخشی شده اند.
بنابر این اطلاعیه، جمعی از کارگران‌ بازنشسته هفت تپه اعلام کرده اند در صورتیکه تا چند روز آینده اسماعیل بخشی آزاد نشود، کارگران بازنشسته هفت‌تپه به جمع خانواده اسماعیل بخشی خواهند پیوست و تا آزادی این کارگر زندانی به تجمع و اعتراض در سطح شهر شوش ادامه خواهند داد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز در بیانیه ای که روز شنبه ۴ اسفند منتشر کرده، ادامه بازداشت اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت تپه و عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را بشدت محکوم کرده و خواستار آزادی فوری اسماعیل بخشی شده است.