همتی به دنبال معاون اولی همسرش در دولت آینده!

شنیده ها

عبدالناصر همتی از چهره‌های اصلاح‌طلب درصدد است با استفاده ابزاری از نام زنان و دادن جایگاه به آنها بتواند رای بانوان را به خود اختصاص دهد.

در همین راستا وی تصمیم دارد پست معاون اولی خود را به یک زن تحویل دهد.

اما نکته جالب توجه در این بین آنجاست که همتی در نظر دارد همسر خود را به عنوان معاون اولش منصوب کند!