همراهِ رئیسی در مناظره های انتخاباتی کیست؟

شنیده ها

با توجه به اینکه شواهد حاکی از قطعی شدن حضور ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری دارد سوال حامیان وی این است که کدام نامزد اصولگرا می تواند بهترین مکمل رییسی در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری باشد.

با بررسی های صورت گرفته توسط مجموعه هایی که برنامه نامزدها، قدرت بیان و همچنین تسلط آنها به سه حوزه اقتصاد، سیاست خارجی و فرهنگ را بررسی می کنند نشان می دهد محسن رضایی و قاصی زاده هاشمی از افرادی هستند که می‌توانند در مناظره ها در کنار وی ظاهر شوند.

ولی اکثر حامیان رئیسی معتقدند که برنامه “دولت مردم” امیرحسین قاضی زاده هاشمی نائب رئیس مجلس بیشترین جامعیت را در میان نامزدها دارد و حضور ۱۳ ساله او در مجلس که ۵ سال آن در هیات رئیسه بوده می‌تواند نقطه قوتی در مناظره های انتخاباتی باشد.

بر اساس دیدگاه این دسته از حامیان رئیسی ، پایش محتوایی جلسات پارلمان نشان می دهد جلساتی که قاضی زاده هاشمی‌ریاست آن را بر عهده دارد، نظم بهتری بر مجلس حکمفرماست و همچنین برنامه انتخاباتی او یک برنامه کامل حکمرانی برای تمامی نامزدهاست.

با توجه به رابطه خوب ابراهیم رییسی با امیرحسین قاضی زاده و همچنین همشهری بودن آنها به نظر می‌رسد جدی ترین گزینه همراهی کننده رییسی در مناظرات انتخاباتی، قاضی زاده هاشمی است.