همراهی و محافظت نیروی دریایی ترکیه از کشتی تحقیفات لرزه ای اوروچ رئیس

پایگاه خبری / تحلیلی نگاموزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد که همراهی و حفاظت نیروی دریایی ترکیه از کشتی اوروچ رئیس با قاطعیت روز نخست و با همان کشتی ها همچنان ادامه دارد.

وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد که همراهی و حفاظت نیروی دریایی ترکیه از کشتی تحقیقات لرزه ای کشور موسوم به اوروچ رئیس که فعالیت های خود در شرق مدیترانه را آغاز کرده است، با قاطعیت روز نخست و با همان کشتی ها همچنان ادامه دارد. 

این وزارتخانه با انتشار اطلاعیه ای در توئیتر نوشت: نیروی دریایی ترکیه به عنوان محافظ مصمم و شکست ناپذیر حقوق، اختیارات و منافع دریایی کشورمان در منطقه، ماموریت همراهی و محافظت از کشتی تحقیقات لرزه ای اوروچ رئیس را با همان قاطعیت روز نخست و با همان کشتی ها ادامه میدهد. 

در این پست به تصاویر عناصر نیروی دریایی که ماموریت حفاظت از این کشتی تحقیقاتی در شرق دریای مدیترانه را دارند نیز جای داده شد.