همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در مجلس بررسی می‌شود

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، کارگروه کار و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس وضعیت دریافتی مستمری‌بگیران و راهکارهای مناسب برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را بررسی می‌کند.

به گزارش ایلنا، در هفته آتی کمیسیون اجتماعی مجلس چند دستور کار دارد که یکی از مهمترین آنها بررسی وضعیت دریافتی مستمری‌بگیران و راهکارهای مناسب برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری است.

همچنین این هفته ادامه بررسی طرح بیمه کارگزاران کشاورزی(اعاده شده از شورای نگهبان) در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد.