سه فرزند کوچک روح الله قائمی نیک ، روحانی اصلاح طلب بازداشت شده توسط اطلاعات سپاه و دادگاه ویژه + تصاویر

دو روز قبل مطلبی تحت عنوان :

دستگیری روح الله قائمی نیک روحانی اصلاح طلب توسط اطلاعات سپاه و دادگاه ویژه با یورش وحشیانه به منزل وی

در نگام منتشر شد ، اینک خبر می رسد که خانواده و سه فرزند کوچک این روحانی بازداشت در وضعیت بسیار سختی به سر می برند.

خبر دیگر از تشدید بیماری قلبی این روحانی بازداشت شده و عدم رسیدگی به وی حکایت دارد.

به زودی مطلبی تفصیلی در رابطه با این روحانی بازداشت و نقش اطلاعات سپاه در سناریو سازی و پرونده سازی بر علیه وی منتشر خواهد شد.

تصاویر ببیشتری را از خانواده این روحانی بازداشت ببینید :