همه به هذیان گویی افتاده اند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – محمد ارسلانی

اگر به سخنان مسولان جمهوری اسلامی

و وابستگان به رهبر ایران

و منتصبان ریز و درشت وی در طول سه ماه اخیر یک نگاه اجمالی بیندازیم

متوجه میشویم که حاکمیت در هیچ کدام از لایه های خود

از عقلانیت درستی بهره مند نیست

و تندروها و افراطی ها به پشتوانه حمایت از رهبر ایران

بدون هیچ مزاحمتی دارند

با یک مشت خزعبلات و هذیان گویی

کشور را بیشتر و بیشتر غرق در فساد و فقر و گرانی و تورم و بیکاری میکنند

با غارت و چپاول کشور

مردم را به خاک سیاه می نشانند

هذیان گویی این روزهای حاکمیتی

راهی است برای تشویش اذهان عمومی

تا این هذیان گویی ذهن مردم را از حاکمیت سراسر فاسد دور نگه دارد

و آدرس غلط به مردم بدهند

باید این خواب شوم حاکمیتی را بیاشوبیم و نگذاریم تعبیر شود