همه خبرها از آمدن رئیسی حکایت می‌کنند

شنیده ها

این روزها اظهارات تعداد زیادی از نمایندگان و چهره‌های تزدیک به اصولگرایان و رئیسی، حرفهایی می‌زنند که از کاندیداتوری قطعی وی در انتخابات ۱۴۰۰حکایت می‌کند.

بسیاری از تحلیلگران اصولگرا معتقدند : قالیباف قصد رقابت با رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ١۴٠٠ را ندارد.

قالیباف اعلام آمادگی کرده‌ که برنامه و تیم اقتصادی اش برای تحول اقتصادی کشور در اختیار رئیسی باشد تا به گفته آن ها بتوان شاهد اتفاقات خوب اقتصادی در دولت آینده باشیم.

حجت الله عبدالملکی هم در یک توئیت به آمدن ابراهیم سلام داد. اما بعدا اعلام کرد «سلام علی ابراهیم» به معنی دعوت از ایشان بود.

محمدرضا باهنر و منوچهر متکی هم رئیسی را همچنان گزینه اصلی جریان اصولگرایی عنوان کردند.