همه مردان جنگی احسان حسنی مدیریت اوج وابسته به سپاه

احسان محمدحسنی ۱۰ سال است که مدیریت اوج را بر عهده دارد. در میان همه اطرافیانش یکی‌ از مهم ترین چهره‌هایی که همواره در کنار او دیده میشود حسین افشار است. درباره او در آینده بیشتر خواهید خواند.

۱ _ حلقه حسین افشار: تیم موسسه اوج، اصلی ترین مجریان پروژه‌های حسنی هستند. راهبری این حلقه با حسین افشار است. افشار و حسنی‌ در طول این ۱۰سال میلیاردها تومان خرج این افراد کرده اند تا آن ها کارآزموده بشوند.

۲ _ حلقه سردار زاده‌ها: حلقه ای از فرزندان فرماندهان سپاه که نظر میرسد حسنی سعی کرده است با جذب آن‌ها برخی کارهای خود را به صورت ویژه و با این رابطه پیش ببرد.

۳ _ حلقه سینما و تلویزیون: برخی مدیرانی که امروز در‌ تلویزیون مدیر هستند، روزی از مدیران اوج بودند. آن‌ها در این‌ چند سال ماموریت ورود در تلویزیون را بر عهده گرفته‌اند و شبکه ای قدرتمند در تلوزیون ساخته اند. حلقه سینمایی اوج اما به مرور زمان و به واسطه پروژه‌ها به احسان حسنی پیوسته‌اند.

۴ _ حلقه خانواده: هرچند حسنی فاصله حداقلی را با خانواده‌اش رعایت میکند و بغیر برادرش نزدیکان او در موسسه اوج هستند.