همکاری اطلاعاتی محمود احمدی نژاد با تیم ترامپ در رابطه با تحریم های وضع شده علیه ایران

شنیده ها حکایت از آن دارد که دستگاه های امنیتی ایران به مدارکی دست یافته اند که نشان می دهد محمود احمدی نژاد با تیم ترامپ حول تحریم های وضع شده علیه ایران همکاری اطلاعاتی داشته است.

ارائه اطلاعات لازم به مقامات دولت ترامپ و ارائه نام افرادی که تحریم ها را دور زده اند از جمله اقدامات احمدی نژاد طی سال های اخیر بر علیه دولت حسن روحانی بوده است.

تیم احمدی نژاد که با این گونه کمک های اطلاعاتی به امید پیروزی ترامپ در انتخابات اخیر نشسته بود ، تا بتواند در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران شانسی برای خود دست و پا کند ، نتوانست تمایل خود را از آرزوی پیروزی ترامپ کتمان کند تا آنجا که عبدالرضا داوری مشاور احمدی نژاد با توییت های مختلف که کاملا هماهنگ با احمدی نژاد بود ، آن چنان در تعریف و تمجید از ترامپ اغراق کرد که طرفداران ترامپ را حزب الله نامید.

لازم به ذکر است که بر اساس اطلاعات موثق ، محمود احمدی نژاد در رساندن اخبار محرمانه به روح الله زم و مسعود مولوی نقش اساسی داشته و مدارک حساس و طبقه بندی متعددی را برای آن ها ارسال کرده بود.