همکاری رسمی یک معاون وزیر با روح‌الله زم!

شنیده شده که روح‌الله زم – مدیر کانال آمد نیوز- بابت دریافت اخبار و گزارشات از معاون یکی از وزرا ، مبالغی را به صورت حقوق ثابت به حساب فرزند این مقام مسئول در آمریکا واریز می‌کرده است!

طبق شنیده ها حکم اعدام روح الله زم به اتهام فساد فی الارض صادر و در دیوان عالی کشور هم تایید شده است ولی در مورد اعدام و یا حبس ابد زم و یا حتی معاوضه آن در میان ضابطان پرونده و مسئولان ذیربط بحث صورت گرفته است.

برخی از جمله ضابط پرونده و یکی دیگر از سیستم های اطلاعاتی گفته اند که بهتر است او را اعدام نکنیم تا به مرور بخش های ناپیدای پرونده زم کشف شده و یا حتی او را در صورت لزوم با یک زندانی ارزشمند خود در خارج از کشور معاوضه کنیم!