همکاری های نظامی ترکیه و مالزی توسعه می یابد

پایگاه خبری / تحلیلی نگاموزیر دفاع ملی مالزی به افزایش همکاری های نظامی کشور متبوعش با مالزی تاکید کرد

محمد سابو وزیر دفاع مالزی در نشست مجلس این کشور اعلام کرد که در بخش ساخت و توسعه خودروی زرهی با ترکیه همکاری خواهند کرد.

وی اظهار داشت: ترکیه یکی از کشورهایی است که در این زمینه با آن همکاری خواهیم کرد.

سابو با اشاره به سفر مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی در ماه ژوئیه به ترکیه افزود: به اتفاق نخست وزیرمان مراکز صنایع دفاعی ترکیه را بررسی و مشاهده کردیم که فناوری های موجود در این بخش در سطح کشورهای توسعه یافته است.

وزیر دفاع مالزی تاکید کرد : شرکت های صنایع دفاعی مالزی نباید به تولید قطعات سلاح بسنده کنند، باید برای رفع کمبودهای موجود جهت تولید و توسعه تجهیزات دیگر اقدام کنند.

وزیر دفاع مالزی با بیان اینکه دولت جهت گسترش تولید در بخش صنایع دفاعی در بخش تحقیقاتی فعالیت دارد خاطرنشان کرد که مالزی طی سال های آینده در بخش صنایع دفاعی در میان کشورهای صاحب فناوری جای خواهد گرفت.