هنر کیهان تبدیل ملت به تهدید است! / یادداشت

✍️امید فراغت

روزنامه کیهان به این مضمون گفت: انتظار می‌رود شورای نگهبان با توجه به شرایط حساس کشور و تهدیداتی که از سوی دشمن مُلک و ملت را نشانه رفته است بیش از گذشته شجاعت به خرج بدهد و نگران ردّ صلاحیت‌های گسترده نباشد!

باید گفت: مُلک بدون ملت و رضایت آنان فقط مُشتی خاک است نباید کاری کرد که مردم در سرزمین مادری و پدری‌شان احساس غریبگی و خفگی کنند! جغرافیای ایران بدون مردم، معنی و مفهوم زیستِ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و …را از دست می‌دهد.
سال‌هاست با بهانه و توجیه این‌که شرایط کشور حساس است و تهدیدات بیخ گوش مُلک و ملت است تاکتیک‌های خود را برای کسب، حفظ و توسعه قدرت به پیش می‌برند.

باید پذیرفت واژگانی مثل انقلاب، ارزش‌ها و …بدون مردم فقط حروفی هستند که کنار هم چسبیده شده و کلمه و جمله‌ای را می‌سازند بنابراین چنین واژگانی باید تابعی از مردم باشد و بشر به عنوان مهم‌ترین ثروت و سرمایه کره‌خاکی و عالم هستی، حق دارد که از قدرت اختیار و انتخاب‌‌اش استفاده کند. پیامبر اکرم(ص) فرمود: من بشری مثل شما هستم! شاید چنین عبارتی کمک کند که ملت فدای واژگان و افراد نشود!
زمانی ادعای پاسداری از ارزش‌ها قابل دفاع و قابل باور است که پیش‌نیاز آن یعنی پاسداری از حق و حقوق انسانی رعایت شده باشد‌.

تفاوت سیاست در ایران با جوامع دیگر در این است که در این مُلک ادبیات سیاسی به ادبیات دینی گره خورده است بنابراین خروجی این آمیزش باید معنی و مفهومی عمیق‌تر و غنی‌تر از ادبیات سیاسی جهان معاصر داشته باشد.
اگر ادبیات سیاسی با ادبیات دینی گره نخورده بود آن‌گاه سختی و بی‌رحمی ادبیات قدرت قابل هضم بود اما وقتی چنین نیست باید در هر شرایطی کرامت و شخصیت منابع انسانی جامعه حفظ شود.

کیهان باید بداند که دشمن و یا دشمنان فقط در جغرافیای بیرون از مرزهای ایران معنی و مفهوم ندارد اگر سلایق و تفاوت‌های اکثریت ملت توسط برخی مسئولان درک نشود قرار بر این نیست که این مخالف‌خوانی و عدم پذیرش، خدایی نکرده به دشمنی کشیده شود!

کیهان باید متوجه باشد در جهان امروز تهدیدات معنی و مفهوم گسترده‌ای پیدا کرده است بنابراین عدم انسجام‌ ملی و اعتماد عمومی هم تهدید به حساب می‌آید! گرانی، عدم تناسب درآمد و هزینه هم تهدید به حساب می‌آید! عدم توجه به نیازهای ابتدایی و یا همان مازلو جامعه مثل شغل، مسکن و …هم تهدید است! تبعیض، بی‌عدالتی عدم تشخیص اولویت‌ها تهدید است! تحریم هم تهدید است و هر کسی که مانع از برداشته شدن تحریم‌ها شود باعث تولید تهدید برای مملکت خواهد شد! بالا رفتن سن ازدواج تهدید است ناامیدی جوانان مملکت تهدید است اگر مردم از حکمرانان ترس داشته باشند این ترس تبدیل به تنفر و در فرآیند زمان تهدید جدی خواهد شد! مسئولانی که واقعیت‌های جامعه را نشناسند و بر خلاف خواست و مطالباتِ اکثریت ملت سخن بگویند تولید تهدید خواهند کرد! مسئولانی که سال‌ها مرگ بر آمریکا گفته‌اند اما فرزندان‌شان در آمریکا زندگی می‌کنند تولیدِ تهدید کرده‌اند! اگر در روابط بین‌الملل جانب احتیاط و تعادل را حفظ نکنیم برای جامعه تولید تهدید خواهد کرد! اگر بین سیاست و سلامت ملت، سیاست در اولویت باشد تولید تهدید خواهد کرد! از این دست تهدیدات بسیار زیاد است بنابراین تا هنگامی که مهم‌ترین رکن انقلاب و امثال چنین واژگانی، مردم نباشند و به تعبیری مردم نادیده گرفته شوند هر گونه پافشاری روی شعارها فقط و فقط نتیجه عکس خواهد داد و در فرآیند زمان تولیدِ تهدید خواهد کرد!

کیهان باید بداند که فناوری و تکنولوژی در قالب اینترنت و داده‌های شبکه‌های اجتماعی برای ملت ایران نعمت شد و آنان را از فضای تاریک به فضای روشنِ دانایی و آگاهی آورد و با قیاس‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ارزیابی بهتری از خود و حکمرانان پیدا کرد‌ه‌اند! به عنوان مثال اگر روشنگری‌ها و افشا‌گری‌های شبکه‌های اجتماعی نبود از کجا می‌توانستند به نکات منفی و مثبت مسئولان و فرزندان‌شان پِی ببرند؟ اما الان تفاوت شهروند درجه یک، دو و سه و همین‌طور حکمرانِ درجه یک، دو و سه را متوجه شده‌اند!

کیهان باید نگاه کلیشه‌ای و تکراری خود را از دشمن و دشمن‌بازی و تهدیداتی که به نام آنان سال‌‌هاست گوش جامعه را پُر کرده دست بردارد و بداند که دشمن و دشمنان جامعه می‌توانند همین حوالی باشد! سخنرانی که متناسب با ذائقه و خرد عمومی جامعه سخن نگوید در واقع تهدیدی بالقوه به شمار می‌رود! مداحی که برای به گریه انداختن مستمع نوجوان و جوان هر خرافه‌ای را در قالب گزاره تاریخی بیان کند در واقع تهدید جدی برای مملکت است!