هنوز می توان روزنامه نویس بود؛ برای محمد مساعد

✍️ اجلال قوامی

محمد مساعد، روزنامه نویس در کنار سه روزنامه نگار دیگر از بنگلادش، نیجریه و روسیه برنده‌ی جایزه کمیته حفاظت از روزنامه نگاران (CPJ) شد. این نهاد محمد مساعد، روزنامه نگار مستقل را به عنوان یکی از برندگان امسال خود برگزیده است. این روزنامه نگار تحقیقی در حوزه اقتصادی می نوشت و مطالب اش درباره فسادهای اقتصادی خبر ساز و چند نوبت بازداشت و احضار شد. وی پیشتر جایزه ” امین الضرب” جایزه خبرنگاران اقتصادی در ایران را از آن خود کرده بود.

این روزها روزنامه نویسی حال خوشی ندارد و از رمق و رونق افتاده است. دیگر نه اعتبار گذشته را دارد و نه مرجعیتی را که داشت، دارد. تیراژ روزنامه های کاغذی گواه این مدعاست. اینکه چرا روزنامه های کاغذی به این حال و روز افتاده اند، دلایل گوناگونی دارد و اهل فن به خوبی بر این امر آگاهند.در این فضا و شرایط نومیدی از روزنامه و روزنامه نویسی ” محمد مساعد” گل کرد. نوشته های او در باب فساد اقتصادی و پیگیری های اش نشان داد که هنوز می توان روزنامه نویس بود و شرافت حرفه ای را نفروخت و به ارزش های آن وفادار بود و هزینه های آن را به جان خرید و بر پرنسیب های آن استوار ماند.


” محمد مساعد” از راه روزنامه و روزنامه نویسی کاسبی نکرد و کالای مرغوب به بازار عرضه کرد و بر فربهی سنت روزنامه نویسی که همانا شفافیت و آگاهی دهی است،افزود. او برای تن نحیف روزنامه نویسی در این وانفسا آبرو خرید و نشان داد که هنوز می توان به ارزش های روزنامه نگاری پای فشرد و آن را در جایگاه واقعی خود نشاند. جایزه محمد مساعد تکریم و ستایش از شرف روزنامه نویسی است که این روزها بس کمیاب است. این جایزه گوارای وجود همه روزنامه نویسانی است که کالای اصیل به بازار آگاهی عرضه می کنند هر چند مرارت ها دیده اند.