هنگامه‌ی خرداد؛ ماه حماسه‌هایی که قدرشان را ندانستند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، و ما بازهم به خرداد رسیده‌ایم. زمانی برای یادآوری انچه شده و آنچه می‌توانست بشود. می‌توانیم به راهی که آمده‌ایم، بنگریم و دلایل آن‌همه شور و شعور و درهم شکستن را با هم به مرور بنشینیم…

یدالله اسلامی دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار مجلس، در یادداشتی تلگرامی نوشت:

حالا به هنگامه‌ی خرداد می‌رسیم. آرمان‌های درهم‌شکسته و رؤیاهای بربادرفته!

دوم‌خرداد که خیزش مردمی اصلاحات خواست درونی مردم را به نمایش گذاشت و راه گذر از تنگناها را به‌خوبی نمایان کرد؛ شوربختانه نه‌تنها به‌درستی قدر شناخته نشد که با هزاران کارشکنی توان ملی را به فرسایش کشانیدند.

برخی از همراهان دوم‌خرداد نیز قدر این فرصت نشناختند و فرصت به‌دست‌آمده را همیشگی پنداشتند و سرانجام آن شد که نمی‌بایست بشود.

سوم‌خرداد داستان حماسه‌ای جاویدان است که اگر همزمان با آن پایان جنگ رقم می‌خورد؛ شیرینی تاریخی آن همه‌گیر وعالم‌گیر می‌شد.

این نیز قدر شناخته نشد؛ ولی ارزش جانفشانی‌ها و توانمندی‌های رزمندگان این مرزوبوم در خاطره‌ها خواهد ماند. اگر آن روز پایان جنگ می‌شد و گرفتن غرامت از تجاوزکننده که کشورهای ریزودرشت آن را طبیعی می‌دانستند و دراین راه گام هم گذاشته بودند، بسیاری از سرمایه‌های انسانی و مادی از بین نمی‌رفت و فرصت بزرگی برای سازندگی در خدمت کشور قرار می‌گرفت. ولی آن نشد و افسوس نشدنش برای همیشه برجای ماند…

۲۲خرداد هم امید سربرآورده در قالب جنبش سبز اسیر خشونت و سرکوب شد و راهی که برای حل آشتی‌جویانه کشور در پیش گرفته شده بود، با خشم تمام درهم شکسته شد.

۲۲خرداد فرصت شگرفی برای پیشگیری درهم شکسته شدن بنیان‌های کشور و تدوین مسیری نو برای سهیم کردن مردم در قدرت بود. این هم قدر نشناختند و امروز هزینه‌های ناشی از این قدرناشناسی‌ها را مردم و کشور می‌پردازند.

و ما بازهم به خرداد رسیده‌ایم. زمانی برای یادآوری انچه شده و آنچه می‌توانست بشود. می‌توانیم به راهی که آمده‌ایم، بنگریم و دلایل آن‌همه شور و شعور و درهم شکستن را با هم به مرور بنشینیم…