هواپیمای اوکراینی و شلیکی که از قبل برنامه ریزی شده بود

✍️محمدهادی بازیاری

گذر زمان باعث میشود که گاه حقایق تلخ و جانکاهی برای عامه مردم روشن شود و مردم تازه متوجه می شوند که در سال های قبل هدف چه جنایت ها و ظلم هایی قرار گرفته اند
شلیک عامدانه سپاه به هواپیمای اوکراینی و کشتار ناجوانمردانه ۱۷۶ سرنشین این هواپیما از همان ساعات نخستین رخ دادن این جنایت
نگاه ها را متوجه حاکمیت و سپاه نمود
نشانه ها خبر از یک فاجعه می دادند
اما کوشیدند حقایق را از مردم و جامعه جهانی پنهان کنند
حاکمیت به خوبی به جنایتی که کرده بود آگاه بود اما سه روز به ریش همه دنیا خندید و بر زخم خانواده قربانیان این جنایت نمک پاشید تا بعد بگوید اشتباه انسانی در کار بوده
حالا پس از گذشت یک سال و اندی
نشانه های عمدی بودن شلیک سه موشک
به هواپیمای اوکراینی در حال نمایان شدن است و با هیچ شواف و جنجال خودساخته حاکمیتی قابل پنهان کاری نیست
موشک زدید تا بعد بگویید آمریکا زده
اماخدا رسوایتان کرد چرا که دست خدا بالاتر از دست های آلوده و گناهکار شماست
اینقدر بی جهت دست و پا نزنید
لکه ننگین این جنایت هیچ گاه از پیشانی شما پاک نخواهد شد