هوای تهران ناسالم است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، شاخص کنترل کیفیت هوا بر روی ۱۰۱ قرار دارد بنابراین هوای تهران امروز ناسالم است.

به گزارش ایلنا، هم اکنون شاخص کنترل کیفیت هوا بر روی ۱۰۱ قرار داشته و هوای تهران امروز در شرایط ناسالم قرار دارد. همچنین این شاخص روز گذشته ۸۹ بود که نشان می‌دهد که در ۲۴ ساعت گذشته، تهران هوایی سالم داشته است.