هیاهو سازی برای یک جعل و کودتای بزرگ

محمد ارسلانی

هیاهو و جنجال و بگومگوهایی که در فضای مجازی بین سیاسیون وجود دارد
هیچ سنخیتی با فضای واقعی جامعه ندارد
گویا تعدادی از سیاسیون و اصحاب رسانه در زمینی بازی میکنند
که در آن زمین قدرت تعیین کنندگی و تاثیر گذاری ندارند
و عملا در زمین حریف بازی میکنند
این همه افشاگری و روشنفکرنمایی
و حرف های خارج از عرف سیاست روز کشور زدن طبیعی نیست
تکلیف اکثریت مردم برای انتخابات ۱۴۰۰ از ماه ها قبل مشخص شده
و به نظر می رسد که تغییری در تصمیم عامه مردم
برای شرکت نکردن در انتخابات رخ نخواهد داد
اما هوچی گری های تولید حاکمیت و اتاق های فکر سپاه قصد دارند
فضا را به سمتی ببرند که مثل سال ۸۸ یک جعل و کودتای بزرگ انتخاباتی شکل بگیرد
منتها در سال ۸۸ میزان مشارکت مردم از ۱۴۰۰بسیار بیشتر بود
حاکمیت این بار هم مهره مد نظر خود را به مردم با روش های مختلف تحمیل خواهد کرد
اما مردم هم خوب می دانند که در کودتای ۱۴۰۰
یک قشر حداقلی منصبی را به دست خواهد گرفت که هیچ مشروعیتی ندارد
بی جهت فریب جوسازی های اخیر را نخوریم
انتخابات ۱۴۰۰ نه بزرگ مردم به حاکمیت
و در راس آن علی خامنه ای خواهد بود
و مردم به پشتوانه این نه بزرگ
قادر به تغییر شرایط به نفع خود خواهند بود.