هیولای مهران مدیری آیینه تمام نمای حاکمیت

مهرداد شاکری

مهران مدیری هنرمندی است که هم به عنوان یک بازیگر خوب بازی می کند و هم خوب کارگردانی
به قواعد ساختن سریال های موفق آشناست
زبان روز جامعه را می فهمد
به عنوان زبان روز جامعه تمام قد حاکمیت را در قالب طنز به مردم نشان می دهد و سریال هایی که می سازد گاها چند سال از زمان حال هم جلوتر است یا بهتر است بگوییم هنر مهران مدیری تاریخ مصرف ندارد
سریال هیولای مهران مدیری هیولای هزار سر حاکمیت را به خوبی در ۳ قسمت اول به مردم نشان داده و همچنین اوج بدبختی و جهالت ما مردم را به خوبی به تصویر کشیده است
هیولای مدیری طومار حاکمیت را در هم خواهد پیچید