هیچ ارزان و هیچ گرانی بی علت نیست

 

 

راه سبز امید

 

آقای رییس جمهور فرمودند اگر مسکن ارزان شود ایران ارزانترین کشور جهان خواهد شد

باید به ایشان گفت هر ارزانی خوب نیست.

انرژی ارزان برای ریختن توی خودروی گران و بی کیفیت

برابر است با به هدر دادن منابع انرژی و نابود کردن محیط زیست

و الوده کردن هوا و خیابانها

و جاده های شلوغ و پر ترافیک و پر حادثه و زندگی بی کیفیت

آنقدر بی کیفیت که هیچ کس دوست ندارد از خارج بیاید اینجا

و در این کشور امن و ارزان زندگی کند.

فقط از افغانستان می امدند که انها هم دارند می روند.

چرا ایرانیها اینقدر مایل به مهاجرت به خارج از کشورشان هستند؟

بطوریکه به قول وزیر کشور اگر دولت یک لحظه چشمش را ببندد

و مرزها را باز بگذارد

میلیونها نفر کشور را ترک خواهند کرد!

هیچ ارزانی بی علت نیست.

علت این ارزانی انرژی هم ناکارامدی و سوء مدیریت دولت

و دادن رانت به خودیها و مدیران دولتی

و شرکتهای خصولتی و خودروسازیها است.

علت گرانی مسکن هم بورس بازی و دلالی زمین و مسکن و ساختمان است.

کشوری که صنعت و کشاورزی و کار و تجارت مولد ندارد

سرمایه های ملی صرف ساخت و ساز های بی کیفیت و غیر لازم و بساز بفروشی می شود

و سرمایه های تجدید ناپذیر ملی از زیر زمین استخراج می شود

و به شکل آهن و سیمان روی زمین ریخته می شود

و زمین را نابود می کند.

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما