“هیچ کشوری به اندازه ترکیه میزبان پناهجویان نیست”

نگام ، بین الملل _ مدیر بخش حوادث اضطراری و بازسازی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد از تلاش و میزبانی ترکیه از پناهجویان سوری تقدیر کرد.

 

به گزارش آناتولی فارسی ، دومینیک برگن، مدیر بخش حوادث اضطراری و بازسازی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در جریان بازدید از روند احداث گلخانه پناهجویان سوری در استان عثمانیه گفت:”مهمان‌نوازی ترکیه برای پناهجویان سوری قابل تقدیر است، هیچ کشوری به اندازه ترکیه میزبان پناهجویان نیست”.

برگن و هیئت همراه وی در بازدید از این گلخانه که با همکاری وزارت کشاورزی، دامداری و صنایع غذایی ترکیه و سازمان ملل به منظور تامین منابع درآمد برای پناهجویان صورت می گیرد، اظهار داشت: “هدف اصلی ما بهبودی امنیت غذایی و منبع در‌آمد مردم است. هدف از این بازدید، دیدار با پناهجویان سوری و گفتگو با آنها است”.

وی تصریح کرد: “ترکیه میزبانی جمعیتی بالغ بر ۳.۵ میلیون پناهجوی سوری است. در تلاش برای همکاری با دولت و مردم ترکیه هستیم. هدف از راه اندازی این گلخانه‌ کاهش سوء تغذیه کودکان سوری به حداقل آن است”.

مدیر بخش حوادث اضطراری و بازسازی فائو در پایان گفت: در جریان بازدید از اردوگاه‌های سایر کشورها از جمله کشورهای آفریقایی این نکته به خوبی مشهود است که هیچ یک از آنها با ترکیه قابل مقایسه نیست”.